• +905076988702
  • mail gönderin

İdari Uyuşmazlık Davası Avukatı

  • Anasayfa
  • İdari Uyuşmazlık Davası Avukatı
Çorlu İdari Uyuşmazlık Avukatı

Çorlu da İdari Uyuşmazlık Avukatı

Bireylerin birtakım ihtiyaçlarını tek başlarına giderememesi ile adalet, güvenlik, sağlık, eğitim ve ekonomi gibi konuların sistemli bir yönetim tarafından takip edilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması sonucunda devlet adını verdiğimiz muazzam yapı ortaya çıkmıştır. Bugün devlet adını verdiğimiz aygıtın vatandaşlarla yüz yüze gelen, bir takım işlem ve eylemler koyarak toplumsal hayatı düzenleyip müdahalelerde bulunan parçasına genel olarak idare adı verilmektedir.

İdareler; anayasa, kanunlar ve diğer alt mevzuatlardan almış olduğu görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde idari işlem ve eylemler ortaya koymaktadır. İdarenin kamu gücünü kullanarak, tek yanlı, idare hukuku alanında sonuç doğuran işlemlere idari işlem adı verilmektedir. İdarenin kendiliğinden ortaya koyduğu sonuç doğuran eylemlerine de idari eylem adı verilmektedir. İdarelerin kuruluşunu, işleyişini, işlem ve eylemlerini, bu işlem ve eylemlere karşı gidilebilecek yargı kolunu konu edinen hukuk dalına idare hukuku adı verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 125. maddesinin “İdarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır.” amir hükmü çerçevesinde idarelerin gerçekleştirmiş olduğu işlem ve eylemlere karşı idari yargı da ve istisnai olarak adli yargıda dava yoluna gitmek mümkündür.

İdari Uyuşmazlık Avukatı Çorlu

İdari Uyuşmazlık Davası Çorlu'da

Hedef Odaklı ve Alternatif Çözümler Kişiye Özel Hukuki Çözümlern Doğru ve Sonuç Odaklı Çalışma Sorunlarınıza Hızlı ve Beklentinin Ötesinde Cevaplar %100 Müvekkil Memnuniyetine ve İletişimin Gücüne İnanıyoruz.