• +905076988702
  • mail gönderin

Sigorta Davası Avukatı

Çorlu Sigorta Avukatı

Çorlu da Sigorta Avukatı

Sigorta hukuku, sigortacının zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun meydana gelmesi halinde, bunun ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeleri ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir hukuk dalıdır.

Sigorta sözleşmesi kapsamında, sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlendiği gibi, sigortacının da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcu doğmaktadır. Sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörününün güvenli ortamda ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, sigorta avukatı ekibimiz, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih veya cayma işlemleri, sigortacının iflası işlemlerini yürütmektedir. Aynı şekilde sigorta şirketlerinin zarar görene yönelik ödemelerinin, zarar veren taraftan tahsilinin sağlanması, kaza sigortaları, emeklilik, sağlık ve hayat sigortaları ihtilafları, sigorta ettirenlerin sigorta şirketlerinden alacaklarının takibi ve tahsili işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Sigorta Avukatı Çorlu

Sigorta Davası Çorlu'da

Hedef Odaklı ve Alternatif Çözümler Kişiye Özel Hukuki Çözümlern Doğru ve Sonuç Odaklı Çalışma Sorunlarınıza Hızlı ve Beklentinin Ötesinde Cevaplar %100 Müvekkil Memnuniyetine ve İletişimin Gücüne İnanıyoruz.